, Alanya, Bektash. Продажа.
Alanya, Bektash
ID: 5464
Villa 6+1
Area: 350m2
1 150 000€
, Alanya, Demirtash. Продажа.
Alanya, Demirtash
ID: 5378
Villa 4+1
Area: 300m2
660 000€
Residence permit
, Alanya, Bektash. Продажа.
Alanya, Bektash
ID: 5376
Villa 3+1
Area: 135m2
396 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5375
Villa 3+1
Area: 0m2
517 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5373
Villa 4+1
Area: 220m2
424 000€
, Alanya, Konakli. Продажа.
Alanya, Konakli
ID: 5363
Villa 3+1
Area: 160m2
400 000€
, Alanya, Tepe. Продажа.
Alanya, Tepe
ID: 5336
Villa 3+1
Area: 130m2
239 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5332
Villa 3+1
Area: 150m2
193 000€
, Alanya, Bektash. Продажа.
Alanya, Bektash
ID: 5304
Villa
Area: 220m2
347 000€
, Alanya, Konakli. Продажа.
Alanya, Konakli
ID: 5303
Villa 3+1
Area: 200m2
468 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5302
Villa 3+1
Area: 240m2
660 000€
Citizenship
, Alanya, Bektash. Продажа.
Alanya, Bektash
ID: 5259
Villa 3+1
Area: 200m2
407 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5257
Villa 4+1
Area: 280m2
650 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5144
Villa 2+1
Area: 150m2
454 000€
, Alanya, Cikcili. Продажа.
Alanya, Cikcili
ID: 5120
Villa 3+1
Area: 175m2
340 000€
, Alanya, Demirtash. Продажа.
Alanya, Demirtash
ID: 5105
Villa 5+1
Area: 300m2
550 000€
, Alanya, Incekum. Продажа.
Alanya, Incekum
ID: 5089
Villa 4+1
Area: 240m2
1 035 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 5056
Villa 3+1
Area: 525m2
580 000€
, Alanya, Tepe. Продажа.
Alanya, Tepe
ID: 4970
Villa 3+1
Area: 325m2
400 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4930
Villa 4+1
Area: 185m2
535 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4929
Villa 5+1
Area: 400m2
720 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4916
Villa 4+1
Area: 200m2
335 000€
Residence permit
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4915
Villa 3+1
Area: 375m2
335 000€
Residence permit
, Gazipasa, Aytap. Продажа.
Gazipasa, Aytap
ID: 4870
Villa 4+1
Area: 180m2
160 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4788
Villa 4+1
Area: 290m2
336 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4751
Villa 1+1
Area: 70m2
120 000€
, Alanya, Cikcili. Продажа.
Alanya, Cikcili
ID: 4640
Villa 2+1
Area: 150m2
330 000€
Residence permit
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4619
Villa 3+1
Area: 150m2
195 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4613
Villa 1+1
Area: 70m2
126 500€
, Alanya, Incekum. Продажа.
Alanya, Incekum
ID: 4421
Villa 4+1
Area: 170m2
231 000€
Residence permit
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4278
Villa 3+1
Area: 200m2
253 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4251
Villa 4+1
Area: 230m2
350 000€
, Alanya, Demirtash. Продажа.
Alanya, Demirtash
ID: 4249
Villa 3+1
Area: 250m2
235 000€
, Alanya, Tepe. Продажа.
Alanya, Tepe
ID: 4245
Villa 4+1
Area: 190m2
572 000€
, Alanya, Büyükhasbahçe. Продажа.
Alanya, Büyükhasbahçe
ID: 4244
Villa 4+1
Area: 400m2
567 000€
, Alanya, Konakli. Продажа.
Alanya, Konakli
ID: 4241
Villa 2+1
Area: 120m2
204 000€
, Alanya, Konakli. Продажа.
Alanya, Konakli
ID: 4233
Villa 2+1
Area: 136m2
158 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 4040
Villa 3+1
Area: 140m2
260 500€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 3789
Villa 4+1
Area: 250m2
407 000€
, Alanya, Demirtash. Продажа.
Alanya, Demirtash
ID: 3479
Villa 2+1
Area: 170m2
198 000€
, Alanya, Çıplaklı. Продажа.
Alanya, Çıplaklı
ID: 3365
Villa 3+1
Area: 330m2
660 000€
, Alanya, Kargicak. Продажа.
Alanya, Kargicak
ID: 3256
Villa 3+1
Area: 135m2
165 000€
, Alanya, Avsallar. Продажа.
Alanya, Avsallar
ID: 3131
Villa 3+1
Area: 435m2
302 500€
, Alanya, Türkler. Продажа.
Alanya, Türkler
ID: 2869
Villa 3+1
Area: 150m2
165 000€